1. Üyelik Şartları

1.1 “Portal”a üye olabilmek için reşit olmak ve “Anailan.com” tarafından “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

1.2 “Anailan.com” herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde “Üyelik Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, “Üye”nin “Üyelik”ine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. “Portal”da belirtilen kurallara aykırılık halleri, “Üye”nin “SAHİBİNDEN” bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

 

2. “Anailan.com”un Hak ve Yükümlülükler

2.1. “Anailan.com”, “Üyelik Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili “Anailan.com Üyelik Hesabı” içerisinde belirtilen açıklamalar ve “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “Anailan.com” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

2.2. “Anailan.com”, “Portal”da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; “Üye”lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri “Portal” kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “Anailan.com”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. “Üye”ler, “Anailan.com”in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde “Anailan.com” yapabilir. “Anailan.com” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

2.3. “Portal” üzerinden, “Anailan.com”un kendi kontrolünde olmayan “Satıcı”lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler “Üye”ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle “Anailan.com” tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. “Portal” üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında “Anailan.com”un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

2.4. “Anailan.com”, “Portal”ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, kişisel verilerin korunmasına genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; “Anailan.com” bu mesaj ve içeriği giren “Üye”nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

2.5. “Anailan.com”un, “Anailan.com” çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Portal”da “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

2.6. “Anailan.com”, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın 17.01.2013 tarih ve 581 Belge no’lu yazısı ile “Yer Sağlayıcı” olarak faaliyet göstermektedir.

 

3. Fikri Mülkiyet Hakları

“Üye”ler, “Anailan.com” hizmetlerini, “Anailan.com” bilgilerini ve “Anailan.com”in telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “Anailan.com”un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu “Portal Kullanım Koşulları” dâhilinde “Anailan.com” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “Anailan.com”un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

 

4. “Üyelik Sözleşmesi” Değişiklikleri

“Anailan.com”, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak “Üyelik Sözleşmesi”ni uygun göreceği herhangi bir zamanda “Portal”da yayınlayarak değiştirebilir. “Üyelik Sözleşmesi”nin değişen hükümleri, “Portal”da yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. “Üyelik Sözleşmesi”, “Üye”nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

5. Anailan.com’a üye olanlar bu sayfada ve aşağıda belirtilen sayfalardaki bilgileri okuyup anladığı ve kabul ettiği niteliğinde değerlendirilir. Anailan.com’a üye olan herkesin tüm bu şartları kabul ettiği anlamına gelir.

sex hikayeleriporno indir